Djelatnici

Zgrada uprave

Uprava Vrta smještena je u nekadašnjoj kući kraljevskog nadvrtlara

Djelatnici

O zbirkama, nasadima i građevinama brinu radnici Vrta; nadvrtlarica, sedam vrtlara i šest pomoćnih vrtlara, majstor stolar i majstor bravar, dva pomoćna radnika te tri čuvara.

UPRAVA

Dr. sc. Vanja Stamenković, dipl. ing. biol.
VODITELJ Botaničkog vrta i predstavnik Hrvatske u Europskom konzorciju botaničkih vrtova (EBGC)

E-mail: vanja.stamenkovic@biol.pmf.hr

Zaduženja: stručni i financijski voditelj Vrta; administrator web-stranice; voditelj operacija obnove zgrada.
Specijalnost: dendrološke zbirke (perivoj i staklenici); planiranje sadnje hortikulturnih površina.
Diplomirao je 2002., a doktorirao 2012. s temom „Fiziološki odgovori velebitske degenije, Degenia velebitica (Degen) Hayek, na UV zračenje“ (PMF, SuZ).
Autor je 80-ak stručnih, znanstvenih i znanstveno-popularnih radova. Popis radova – bibliografija

 

Dr. sc. Sanja Kovačić, prof. biol.
Stručna savjetnica i znanstvena suradnica

Zaduženja i specijalnost: zbirke tropskog i temperiranog staklenika, tematske zbirke trajnica (iridarij, peonijarij, hostarij, Alpinum, Cvjetni spektar, rozarij); planiranje sistematičnih analiza povijesnih zbirki Botaničkog vrta (serija „Plethora of Plants“ časopisa Natura Croatica).

Diplomirala je 1993., magistrirala 1998., a doktorirala 2006. s temom „Srodstveni odnosi i korologija izofilnih i heterofilnih zvončića (Campanula L., Campanulaceae) Primorskih Dinarida“ (PMF, SuZ).

Autorica je više od 250 stručnih, znanstvenih i znanstveno-popularnih radova. Popis radova – bibliografija

 

Dr. sc. Dubravka Sandev, prof. biol. i kem.
Stručna savjetnica

Zaduženja i specijalnost: zbirke hladnog staklenika (mesnatice), tematske zbirke tropskih vrsta (mesožderke, orhideje), sistematsko polje, Dječji vrtek; planiranje pokusa u vrtnom laboratoriju za istraživanje ekologije klijanja sjemenki biljnih vrsta hrvatske flore.
Diplomirala je 1999., a doktorirala 2016. s temom „Utjecaj troske iz elektropeći na rast i fiziološke procese graha (Phaseolus vulgaris L.) (PMF, SuZ).“
Autorica je 50-ak stručnih, znanstvenih i znanstveno-popularnih radova. Popis radova – bibliografija

 

Katarina Husnjak Malovec, prof. biol.

Stručna suradnica

Zaduženja: zbirke hrvatske flore, zbirke stakleničkog lukovičastog bilja, zbirka palmi, zbirka povodnog i močvarnog bilja.
Diplomirala je 2005. s temom „Palinološka flora sela Razvor (Hrvatsko zagorje)“ (PMF, SuZ).

 

 

Ivana Ćosić-Habulin, dipl. ing. agr.
Nadvrtlarica

Zaduženja (u dogovoru s voditeljem Vrta): organizacija i nadzor nad obavljanjem svih vrtlarskih i pomoćnih poslova te poslova na održavanju infrastrukture i objekata; planiranje sadnje i nabavke potrebnog vrtlarskog materijala; raspoređivanje dnevnih zadataka vrtlarima, majstorima i pomoćnom osoblju.
Diplomirala je 2006. s temom „Utjecaj retardanata rasta na rast i razvoj podvrste Dianthus giganteus subsp. croaticus“ (AF, SuZ).

 

Ljerka Šetin
Administratorica

Zaduženja: administrativni poslovi Vrta vezani za djelatnike, računovodstvo i blagajna, komunikacija s javnošću, organizacija vodiča itd.

Skip to content