Djelatnici

Zgrada uprave

Uprava Vrta smještena je u nekadašnjoj kući kraljevskog nadvrtlara

Djelatnici

O zbirkama, nasadima i građevinama brinu radnici Vrta; nadvrtlarica, sedam vrtlara i šest pomoćnih vrtlara, majstor stolar i majstor bravar, dva pomoćna radnika te tri čuvara.

UPRAVA

Dr. sc. Vanja Stamenković
VODITELJ Botaničkog vrta

Zaduženja i specijalnosti: stručni i financijski voditelj Vrta, tehnička organizacija poslova, vodi dendrološke zbirke u perivoju i staklenicima te zbirku palmi, webmaster stranica Vrta.
Autor je osamdesetak znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija
Doktorirao je na temu fiziologije obrane od UV stresa velebitske degenije. Doktorska disertacija


Dr. sc. Sanja Kovačić
Stručna savjetnica

Zaduženja i specijalnosti: vodi zbirke toplog staklenika, zbirke trajnica (cvjetni spektar), eumediteransku biljno-geografsku skupinu (kamenjaru), paprati toplih staklenika i papratarij, sudjeluje u istraživanju ekologije klijanja sjemenki i uzgoj autohtonih, endemičnih biljnih vrsta.
Autorica je više od 250 znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija
Doktorirala je na temu srodstvenih odnosa i korologije roda Campanula (zvončići). Doktorska disertacija

Dr. sc. Dubravka Sandev
Stručna savjetnica

Zaduženja i specijalnosti: vodi zbirke sukulenata i kukcojednih biljaka, radionice sjetve i sl. za djecu, vodi dječji povrtnjak, vodi istraživanja ekologije klijanja sjemenki, sudjeluje u organizaciji izložbi Vrta.
Autorica je pedesetak znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija
Doktorirala je na temu utjecaja troske na rast i fiziološke procese graha. Doktorska disertacija

Ivana Ćosić-Habulin, dipl. ing. agr.
Nadvrtlarica

Zaduženja: sjemenarstvo (sakupljanje, čišćenje i analiza plodova i sjemenki, izrada publikacije Delectus seminum, pohrana sjemenki u banku sjemenki), laboratorijski poslovi, zaštita bilja, graviranje pločica itd.

Ljerka Šetin
Administratorica

Zaduženja: administrativni poslovi Vrta vezani za djelatnike, računovodstvo i blagajna, komunikacija s javnošću, organizacija vodiča itd.

error: Preuzimanje sadržaja nije dozvoljeno.
Skip to content