Edukacija i nastava

 

Edukacija i nastava u Vrtu

Jedna od glavnih zadaća botaničkih vrtova je da budu ‘obrazovališta, učilišta’ (A. Heinz, 2892.). Zaista, o svakoj biljci koja raste u Vrtu moguće je nešto naučiti, ali i o građevinama, poslovima, projektima itd. Informacije o našem Vrtu dostupne su u pisanom obliku, u publikacijama koje izdajemo, na mrežnim i facebook stranicama, a izravno tijekom obilaska Vrta uz stručnu pratnju i na radionicama te stručnim predavanjima Usluge: Obilazak uz vodiča, Radionice. O biljkama i botaničkim vrtovima može se učiti na različitim razinama, a takva je i struktura naših posjetitelja; u Vrt podjednako dolaze amateri i stručnjaci, ljubitelji i slučajni prolaznici. U ljetnim mjesecima povećan je broj stranih gostiju, a u proljeće i jesen najveći dio posjetitelja čine skupine djece i mladih, od predškolaraca do studenata. Stoga nastojimo da zanimljivosti, naša znanja i iskustva prenesemo na svakoga, tko želi nešto naučiti ili doznati.

Vrt posjećuju školske skupine iz svih krajeva Hrvatske prilikom izleta u Zagreb, a svojevrsnu terensku nastavu pohađaju studenti biologije, geografije i geologije PMF-a, Šumarskog fakulteta, Agronomskog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, ali i učenici strukovnih škola i fakulteta s ostalih sveučilišta. Uči se osnovna botanika, taksonomija, paleobotanika, evolucija i sistematika, hortikultura i dendrologija. Nakon završene nastave studenti dolaze samostalno, pripremajući se za polaganje kolokvija.
Vrt uzgojem bilja potrebnog za praktikume i istraživanja, posredno kontinuirano sudjeluje u nastavi na PMF-u; u dogovoru s voditeljima praktikumske nastave različitih kolegija, u staklenicima i na vanjskim površinama uzgajaju se svojte pogodne za proučavanje morfologije i anatomije, sistematike i fiziologije. Na malim pokusnim plohama uzgajamo određene vrste za istraživanja naših kolega iz Botaničkog zavoda i Zavoda za molekularnu biologiju, primjerice buhač (Tanacetum cinerariifolium) za istraživanja utjecaja poliploidije na genomske i epigenomske promjene.
S obzirom na mali broj botaničara i malu površinu Vrta, a pojačan interes školskih skupina, često nismo u mogućnosti organizirati obilazak i radionice za velik broj osoba. Stoga ćemo u budućnosti, u dogovoru i suradnji s Agencijom za obrazovanje te voditeljima stručnih školskih aktiva, nastojati naša znanja i iskustva prenijeti na učitelje i profesore, kako bi samostalno što kvalitetnije mogli provesti učenike Vrtom te im održati sat izvanučioničke nastave prirode i biologije.

Osim teorije, važna su i praktična znanja pa smo 2013. osnovali mali povrtnjak i cvjetnjak (‘Vrtek’), u kojemu se osnovama vrtlarstva uče predškolarci, osnovnoškolci i srednjoškolci obližnjih obrazovnih ustanova. Sa svojim odgajateljima/učiteljima/profesorima te uz našu stručnu pomoć, u ograđenome prostoru uzgajaju svoje povrće i cvijeće na posve organski način. Siju sjemenke, presađuju i rasađuju klijance, sami priređuju zemlju i sade stasale sadnice koje njeguju cijelu sezonu, sve do jesenske berbe plodova. Plijeve korov, uklanjaju nametnike (ne koristimo pesticide ni herbicide!), vesele se mladim plodovima i žaloste kad tuča ili bolest unište listove. Velika je radost ubrati svoj grašak, rotkvice, rajčice i mrkvu za školsku kuhinju!

Stručna i znanstvena istraživanja

Djelatnici uprave Vrta su botaničari – voditelji pojedinih zbirki, koji su specijalizirali u različitim područjima botanike; metodama uzgoja biljaka in vito, horologiji i sistematici pojedinih autohtonih rodova te fiziologiji bijaka. Iako povremeno sudjelujemo u fundamentalnim istraživanjima, orijentirani smo na znanstvena i stručna istraživanja čije rezultate uvijek možemo iskoristiti i primijeniti u Vrtu. Primjerice, istraživanja ekologije klijanja sjemenki NATURA 2000 vrsta rezultirala su uspostavom malih populacija i matičnjaka tih vrsta.
Naš mali laboratorij osposobljen je za konvencionalne metode uzgoja rijetkih biljaka i općenito onih čiji uzgoj nije jednostavan. U tome pomažu posebno prilagođene prostorije s reguliranim uvjetima jačine i količine svjetlosti, temperature i vlažnosti zraka, a za istraživanje klijanja koristimo komoru rasta, odnosno klima-komoru, aparat s kojim se mogu postići vrlo precizni svjetlosno-temperaturni režimi, uključujući vrlo niske temperature.
U laboratoriju smo pokusno istraživali mogućnost razmnožavanja naših endemičnih svojti mikropropagacijom, tj. metodom in vitro. U kulturu smo uveli nekoliko različitih biljaka, poput velebitske degenije, a važan dio istraživanja bila je aklimatizacija biljaka na vanjske uvjete rasta. Naime, mikropropagacijom se biljke razmnožavaju u idealnim laboratorijskim uvjetima, u posudicama i kušalicama na umjetnim podlogama, zbog čega su osjetljivije i krhkije od biljaka koje rastu u prirodnim uvjetima. Ova istraživanja pružaju mogućnost razmnožavanja veće količine biljaka iz ograničenog izvora ‘rasadnog’ materijala (sjemenki, pupova, dijelova lista ili stabljike…), što je naročito korisno u slučaju malog broja jedinki u prirodnim populacijama. U slučaju potrebe za repopulacijom određene vrste, tj. uzgoju jedinki u botaničkom vrtu i sadnju mladih biljaka na prirodnim staništima, podaci o svim mogućim načinima uzgoja, a posebice velikog broja jedinki, izuzetno su važni. S obzirom da je uzgoj in vitro dugotrajan i skup proces (kojim se najčešće služe komercijalni rasadnici zbog dobre zarade), u Vrtu trenutno ne koristimo ovu metodu za uzgoj biljaka poput degenije, budući da je klasičnim uzgojem moguće razmnožiti veći broj sadnica.
U Vrtu su se također odvijala istraživanja zakorjenjivanja reznica na umjetnim podlogama, istraživanja aklimatizacije biljaka toplih podneblja na uvjete kontinentalne klime, istraživanja utjecaja solarnog UV zračenja na fiziološke procese i obrambene mehanizme u velebitske degenije, istraživanja utjecaja troske na fiziologiju rasta biljaka te istraživanja srodstvenih odnosa endemičnih rodova zvončića, a najopširnija istraživanja, koja su trajala više desetljeća, bavila su se florom i vegetacijom Hrvatske. Djelatnici uprave također se bave monitoringom strogo zaštićenih biljnih vrsta, izradom studija utjecaja na okoliš i procjenom zdravstvenog stanja i statike stabala.

Skip to content