Suradnja i projekti

Suradnja i projekti

Poput spomenute suradnje s organizatorima Flora-arta, Vrt svake godine surađuje s brojnim domaćim i stranim institucijama, udrugama i pojedincima, kroz stručne projekte, konzultantske i savjetodavne usluge, istraživanja, zajednička događanja i sl.
Među najvažnijom suradnjom ističemo onu s botaničkim vrtovima diljem Europe i svijeta, putem razmjene biljnog materijala, znanja i iskustava u uzgoju određenih biljaka i sakupljanju uzoraka za znanstvena istraživanja. Takvom suradnjom moguće je pribaviti vrlo rijetke i vrijedne biljke te ih prikazati posjetiteljima, ali i doći do podataka o npr. suzbijanju štetnika i bolesti koje mogu uništiti naše zbirke. Nakon obnove izložbenog staklenika u podrumskom dijelu bit će uređena mali laboratorij i banka sjemena, u koju ćemo sustavno pohranjivati spore i sjemenke biljnih svojti hrvatske flore.
Botanički vrt PMF-a je hrvatski predstavnik u Konzorciju europskih botaničkih vrtova – strukovnoj udruzi botaničkih vrtova koja djeluje unutar krovne, globalne organizacije – Svjetske udruge botaničkih vrtova (BGCI). Konzorcij je osnovan 1994. s ciljem planiranja različitih inicijativa važnih za europske botaničke vrtove, a naročito implementacije Konvencije biološke raznolikosti i ostalih europskih politika i strategija.
Kroz suradnju s domaćim institucijama omogućeno nam je predstavljanje naše prirodne baštine i vrijedne flore npr. nacionalnih parkova i parkova prirode, koji su prvi čuvari endemičnih i zaštićenih biljaka u Hrvatskoj. Također nastojimo očuvati dijelove naše Zbirke – biljke koje zbog nedostatka primjerenog uzgojnog prostora ne možemo sami razmnožiti; primjerice, u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom radimo na obnovi zbirke kultivara jorgovana, koji su prije više desetljeća bili darovani iz jednog od glavnih svjetskih centara uzgoja jorgovana, Kraljevskog botaničkog vrta u Hamiltonu (Kanada).
Vrlo su vrijedni podaci o štetnicima, kukcima i gljivama, ali i korisnim životinjama koje obitavaju u Vrtu, a koje dobivamo kroz istraživanja te izradu završnih i diplomskih radova (PMF, Šumarski fakultet, Agronomski fakultet). Na temelju takvih podataka uspješno suzbijamo opasne štetnike poput hrastove stjenice i gljiva truležnica, a štitimo pedesetak vrsta ptica, šišmiša i korisnih kukaca oprašivača.
Niz godina djelatnici Vrta sudjelovali su u projektima obnove planinskih botaničkih vrtova na Zavižanu (NP Velebit) i u Kotišini (Biokovo), a danas je naša uloga savjetodavna jer je zapošljavanjem stručnog osoblja u tim institucijama stvoren uvjet za potpunu obnovu i stalno održavanje planinskih vrtova.

Skip to content