Fotografiranje i najam prostora Fotografiranje običnim foto-aparatima, 'turistički', dozvoljeno je [...]