Pripadnost

Botanički vrt posebna je ustrojstvena jedinica Biološkog odsjeka i vlasništvo PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. Od samog osnutka Vrt pripada kategoriji sveučilišnih vrtova, što mu je odredilo prvu i osnovnu namjenu da služi sveučilišnoj nastavi i znanstvenom te stručnom radu. Danas je njegova uloga puno šira, među ostalim s naglaskom na cjeloživotnu naobrazbu i očuvanje biološke raznolikosti. Iako Vrt nije vlasništvo grada Zagreba, on je već u davna vremena osnivanja imao funkciju gradskog perivoja. Dapače, tada je to bio uvjet pod kojim mu je gradska općina dodijelila zemljište!

Stručnu brigu o zbirci Vrta, organizaciji rada, projektima i publicističkoj djelatnosti vodi uprava Vrta: biolozi (botaničari) – voditeljica Vrta i stručni savjetnici (‘kustosi zbirki’) te viša tehničarka, a administrativne poslove vodi administratorica.

Uprava

Dr. sc. Vanja Stamenković

Stručni savjetnik
v. d. VODITELJ Botaničkog vrta

Zaduženja i specijalnosti: stručni i financijski voditelj Vrta, tehnička organizacija poslova, vodi dendrološke zbirke u perivoju i staklenicima te zbirku palmi, webmaster stranica Vrta.
Autor je osamdesetak znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija

Doktorirao je na temu fiziologije obrane od UV stresa velebitske degenije. Doktorska disertacija

Dr. sc. Sanja Kovačić

Stručna savjetnica

Zaduženja i specijalnosti: vodi zbirke toplog staklenika, zbirke trajnica (cvjetni spektar), eumediteransku biljno-geografsku skupinu (kamenjaru), paprati toplih staklenika i papratarij, sudjeluje u istraživanju ekologije klijanja sjemenki i uzgoj autohtonih, endemičnih biljnih vrsta.
Autorica je više od 250 znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija

Doktorirala je na temu srodstvenih odnosa i korologije roda Campanula (zvončići). Doktorska disertacija

Dr. sc. Dubravka Sandev

Stručna savjetnica

Zaduženja i specijalnosti: vodi zbirke sukulenata i kukcojednih biljaka, uređuje bazu podataka i katalog sjemenki, radionice sjetve i sl. za djecu, vodi dječji povrtnjak, vodi istraživanja ekologije klijanja sjemenki, sudjeluje u organizaciji izložbi Vrta.
Autorica je pedesetak znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Popis radova – bibliografija
Doktorirala je na temu utjecaja troske na rast i fiziološke procese graha. Doktorska disertacija

Ivana Ćosić-Habulin, dipl. ing. agr.

Viša tehničarka

Zaduženja: sjemenarstvo (sakupljanje, čišćenje i analiza plodova i sjemenki, izrada publikacije Delectus seminum, pohrana sjemenki u banku sjemenki), laboratorijski poslovi, zaštita bilja, graviranje pločica itd.

Ljerka Šetin

Administratorica

Zaduženja: administrativni poslovi Vrta vezani za djelatnike, računovodstvo i blagajna, komunikacija s javnošću, organizacija vodiča itd.

Djelatnici

O zbirkama, nasadima i građevinama brinu radnici Vrta; nadvrtlarica, sedam vrtlara i šest pomoćnih vrtlara, majstor stolar i majstor bravar, dva pomoćna radnika te tri čuvara.

arrow_upward
error: © Botanički vrt