OGLAS: prodaja rashodovanih osnovnih sredstava PMF-a

 

 

O G L A S

za prodaju Osnovnih sredstava
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

 

I.

Na temelju Odluke o rashodovanju i otpisu dugotrajne nefinancijske imovine, KLASA: 406-08/19-01/2, URBROJ: 251-58-10201-19-8, od 26. ožujka 2019., na prodaju putem oglasa stavljaju se sljedeća Osnovna sredstva:

  1. Poljoprivredni radni stroj: Traktor Tomo Vinković T 826 s ugrađenim vilicama, inventurni broj: 303000021, neregistriran, crvene boje, proizveden 1998. godine u Tvornici traktora Bjelovar d.o.o., tvornički broj 3923, iz serije 1; 12 71/2-92;
  2. Priključno vozilo: poljoprivredna traktorska prikolica HTP – 1800, inventurni broj: 303000022, neregistrirana, crvene boje, proizvedena 1998. godine u Strojarstvu Horvat – Čakovec, tvornički broj 023, nosivost 1800 kg, dimenzije d: 3400 mm, v:1159 mm, š: 1500 mm, masa prazne prikolice 417 kg, pneumatici dimenzije 600/16;
  3. Plug jednobrazni Tomo Vinković, inventurni broj: 303000023, proizveden 1998. godine, crvene boje,
  4. Freza Tomo Vinković, inventurni broj: 303000024, proizvedena 1998. godine, crvene boje,
  1. Osobni automobil kombi (M1) FIAT DUCATO 1.9 TD, inventurni broj: 302000230, reg. oznake ZG-1436-AC, VIN ZFA23000005638286, proizveden 1998. godine, bijele boje.

II.

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI I POČETNE CIJENE osnovnih sredstava iz točke I. ovog Oglasa temelje se na dva stručna elaborata – Tehničkom nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu, mr. sc. Krunoslava Ormuža, dipl. ing. str., od 09. studenog 2018. godine. te 27. veljače 2018. i  iznose po stavkama:

  1. Traktor Tomo Vinković T 826 – 16.000,00 kn,
  2. Poljoprivredna traktorska prikolica HTP – 1800 – 1.500,00 kn,
  3. Plug jednobrazni Tomo Vinković – 1.000,00 kn,
  4. Freza Tomo Vinković – 1.500,00 kn.
  5. Osobni automobil kombi Fiat Ducato 1.9 TD – 12.000,00 kn.

Priključi za traktor iz točaka 2.,3. i 4. prethodnog stavka kompatibilni su samo s traktorom iz točke 1. prethodnog stavka ovog članka i prodaju se isključivo u kompletu s traktorom, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Sve cijene iskazane su bez uračunatog PDV-a.

 

III.

Oglas za prodaju Osnovnih sredstava iz članka I. objavljuje se na službenoj internetskoj stranici te oglasnoj ploči Botaničkog vrta pri Biološkom odsjeku PMF-a, stupa na snagu danom objave, a traje sedam (7) dana od datuma objave.

 

IV.

Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa mogu se razlgledati na lokaciji Botaničkog vrta PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 01/4898066 ili e-adresu: vanja.stamenkovic@biol.pmf.hr. Prilikom razgledavanja i isprobavanja osnovne opreme moguć je uvid u tehničku dokumentaciju osnovnih sredstava te u stručne elaborate procjene vrijednosti .

 

IV.

Ponude za Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa primaju se isključivo u pisanom obliku i zatvorene u omotnici, a dostavljaju poštom ili osobno u zgradu uprave Botaničkog vrta pri Biološkom odsjeku PMF-a, adresa: Botanički vrt PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb.

 

V.

Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena. Prodaja osnovnih sredstava provest će se po načelu „viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

VI.

Po isteku Oglasa o prodaji Osnovnih sredstava iz članka I. Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje (u sastavu: mr.sc. Biserka Juretić, voditeljica Botaničkog vrta, predsjednica, dr.sc. Vanja Stamenković, stručni savjetnik, član, dr.sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica, članica) zaprima i analizira sve pristigle ponude te vodi zapisnik s prijedlogom o najpovoljnijem ponuditelju/ponuditeljima, koji se dostavlja dekanici Fakulteta.

 

VII.

S najpovoljnijim ponuditeljem predloženim u zapisniku sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika dekanici Fakulteta. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kupoprodajnu cijenu Osnovnog sredstva najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka izlaznog računa.

 

IX.

Isporuka odnosno primporedaja osnovnih sredstava kupcu izvršit će se u najkraćem mogućem roku (sukladno dogovoru s kupcem), a nakon primitka uplate kupoprodajne cijene. O izvršenoj isporuci odnosno primopredaji Osnovnih sredstava kupcu/kupcima sastavit će se Zapisnik o primopredaji, kojega potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu postupka prodaje i kupac/kupci .

 

 

U Zagrebu, 28. ožujka 2019.

 

STOP JEDNOKRATNOJ PLASTICI!

Od 2019. u Vrtu više nisu dostupni proizvodi od jednokratne plastike.

Zastupnici Europskog parlamenta podržali su zabranu jednokratnih plastičnih proizvoda na tržištu EU-a za koje postoje alternative, veće recikliranje plastičnih boca te smanjenje filtera za cigarete koji sadrže plastiku za 50 posto do 2025. godine. Po Direktivi o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, koje su dogovorene između tri glavne institucije EU-a još u prosincu 2018., uvodi se zabrana određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu za sve zemlje članice od 2021.g.

Na svjetskoj razini plastika čini 85 % morskog otpada. Plastika čak dospijeva ljudima u pluća i u hranu koju jedu, a još nije poznato kakav učinak na zdravlje ima mikroplastika u zraku, vodi i hrani!

Iz navedenih razloga, Botanički vrt PMF-a pridružuje se inicijativi Europske komisije pa od 2019. više nećemo dijeliti (prodavati) jednokratne plastične vrećice tijekom rasprodaja biljnog materijala. Molimo vas da i vi podržite ovu važnu inicijativu, prestanete koristiti jednokratnu plastiku, a u Vrt se uputite s vlastitim cekerima, košarama i sl. Za one koji zaborave, uvijek ćemo imati u ponudi naše platnene  vrećice i malo novonskog papira za umotanja tegla.

OPREZ – GRADILIŠTA U VRTU

OPREZ! Zbog izgradnje nove južne ograde – sjenate šetnice i obnove javnog zahoda dijelovi Vrta su ograđeni!

Jugozapadni dio perivoja duž glavne staze ograđen je zaštitnom ogradom. Ulaz u Vrt moguć je do 14.00 h kroz kolni ulaz, prema sjeveru između zgrada uprave i zavoda te prema jugu, skretanjem prije stare sredozemne kamenjare. Prostor kod izložbenog paviljona, kao i čitava trasa južne ograde također su ograđeni pa vas molimo da ne prilazite zbog opasnosti na gradilištu (djeca moraju biti pod stalnim nadzorom starijih osoba!). Radovi će potrajati do lipnja.

Na sjevernoj strani Vrta, između glavnog i pomoćnog ulaza, obnavlja se stari javni zahod. Gradilište je ograđeno, ali je kretanje uz gradilište omogućeno. Ulazak je moguć i kroz pomoćni ulaz nasuprot stakleniku. Obnova javnog zahoda potrajat će do svibnja i za to vrijeme NIJE MOGUĆE KORIŠTENJE zahoda, na čemu se ispričavamo.

ZIMSKO MIROVANJE

Zatvaranje Vrta za javnost zbog zimskog mirovanja nastupa u subotu, 1. prosinca. Vrt se javanost otvaran ponovo na proljeće, u ožujku ili travnju 2019., ovisno o vremenskim prilikama.
U PETAK, 29. studenog, organiziramo posljednji obilazak Vrta za građanstvo u pratnji stručnjaka Uprave. Polazak je s glavnog ulaza (Mihanovićeva ulica) u 12.00 h.
Bit će govora o Vrtu i njegovim zbirkama, planovima za budućnost i našoj novoj južnoj ogradi – sjenatoj šetnici, čiji završetak s nestrpljenjem iščekujemo na proljeće sljedeće godine.

Uprava

Obilježen završetak obnove sjeverne zgrade Izložbenog staklenika

U petak, 19. listopada 2018. u 10.30h, obilježen je završetak radova rekonstrukcije sjeverne zgrade (kuće od opeke) izložbenih staklenika Botaničkog vrta PMF-a.
Skromnoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Vrta, Biološkog odsjeka i PMF-a na čelu s dekanicom PMF-a, prof.dr.sc. Aleksandrom Čižmešijom, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu, prorektor red.prof.art Mladen Janjanin, predstavnici Grada Zagreba koje je predvodila zamjenica Gradonačelnika, doc.dr.sc. Olivera Majić te mnogobrojni predstavnici medija.

Izložbeni staklenici Botaničkog vrta PMF-a jedini su javni staklenici u Hrvatskoj i, unatoč relativni maloj površini, sadržavat će vrijedne zbirke biljaka Vrta nakon obnove. Rekonstrukcija je započela 2015. pripremnim radovima u podrumu, nakon čeka je slijedila obnova sjeverne zgrade iz opeke na ulazu u staklenike. Rekonstruiran je podrumski dio i bivša kotlovnica, u kojoj će biti smješteni laboratorij, banka sjemenki, javni zahod te tzv. ‘Sjenata kuća’ za uzgoj i izlaganje raznih papratnjača. Rekonstruirani su i uresni dimnjaci kuće te je ugrađen stakleni krov s otisnutim uzorkom paprati gospinog vlaska, koja je logotip Vrta. Do sada je u obnovu uloženo oko 2,6 milijuna kuna, zahvaljujući dotacijama Grada Zagreba. Slijedi najveći i najzahtjevniji dio obnove – obnova konstrukcije staklenika i ostakljenje te ugradnja opreme (grijanje, rošenje, sjenila itd.), za što je potrebno dodatnih 12 milijuna kuna. Staklenici će nositi izvorne nazive iz 19. stoljeća: ‘Zdena kuća’ i ‘Mlačna kuća’ za uzgoj i izlaganje sukulenata, ‘Kuća za palme’ za uzgoj palmi i suptropskih biljaka te ‘Topla kuća’ za tropske biljke.

Prirodoslovno-matematički fakultet nekoliko je puta prijavio projekt rekonstrukcije izložbenih staklenika za financiranje sredstvima EU, a jedna je takva prijava upravo u tijeku. Nadamo se da ćemo uz pomoć sredstava iz europskih fondova te uz daljnju potporu Grada završiti obnovu staklenika i primiti prve posjetitelje najkasnije na 130.-u obljetnicu utemeljenja Vrta.

arrow_upward
error: © Botanički vrt